14 декември 2008

Какво е времето...

Нищо не е по дълго от него,
тъй като то, е мярка за вечността!
Нищо не е по кратко от него,
тъй като е недостатъчно за проектите ви!
Нищо не е по бавно от него
за онзи, който очаква
и нищо не е по бързо от него,
за наслаждаващият се!
Във вселената то се разширява в безкрая,
а в дребното се дели безкрайно!
Всички го пренебрегват,
всички съжаляват за загубата му,
но нищо не може да се направи без него!
То обрича на забрава всичко,
което не заслужава да премине в бъдещето
и обезсмъртява такива действия,
които са наистина велики!
Ала помнете, че за всяко нещо
си има време път и надежда...(неизвестен автор)

Няма коментари: