30 юли 2009

Песен да бях, за да ме изпееш.
Книга да бях, за да ме запомниш.
Дъга да бях, за да ме видиш.
Перо да бях, за да те галя.
Вода да бях, за да измия лицето ти.
Огън да бях, за да те топля.
Сълза да бях, за да се стека по лицето ти.
Звездица да бях, за да съм надеждата ти.
Залезът за бях, за да блесна в очите ти.
Светлина да бях, за да те огрея.
Небе да бях, за да те докосвам.
Звук да бях, за да ме чуеш.
Време да бях, за да имаш много от мен.
Вечността да бях, за да те запазя.

Няма коментари: