18 юли 2013

/из "Божията гаранция за твоето изцеление", Аса Алонсо Алън/


Вярвай. Просто вярвай! Вярата не е само да знаеш, че Бог е способен. Трябва да вярваш, че го прави. Ти си убеден в това просто, защото Бог е казал, че ще го направи и знаеш, че Той не може да лъже. "Вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат." (Евреи 11:1). Вяра е да се протегнеш към невидимото, да хванеш несъществуващото и да устояваш, докато стане реалност. Това е убеждение, че притежаваш това, което не можеш да видиш и почувстваш. И въпреки това вярваш, че вече е извършено.
Невярващият казва: "Само ако почувствам, ще повярвам." Бог казва: "Вярвай и Аз ще направя така, че да почувстваш." Истинското упование е да си убеден, без да си почувствал.
Това е просто увереност, че имаме нещото, за което сме се молили, преди да го видим.
Бог винаги възнаграждава реалната и жива вяра!Няма коментари: