18 юли 2013

История за любовта

Имало едно време един остров, на който живеели всички чувства. Щастието, Тъгата, Познанието и всички други, включително и Любовта.
Един ден на чувствата било съобщено, че островът ще потъне, затова всички  приготвили лодките си и отплували. Единствено Любовта упорствала да остане до последния възможен момент. Когато островът бил почти потънал, Любовта решила да помоли за помощ.
Богатството преминало покрай Любовта... Любовта казала:
-         Богатство, вземи ме със себе си.
-         Не мога - отговорило Богатството... - Имам много злато на кораба си и няма място за теб.
Любовта решила да помоли Суетата, която също преминала в красив кораб:
-         Суета, моля те помогни ми.
-         Не мога да ти помогна, Любов, цялата си мокра и може да повредиш кораба ми. - отговорила Суетата.
Тъгата била наблизо, затова Любовта я помолила:
-         Тъга, позволи ми да избягам с теб.
-         Не мога, Любов. Толкова ми е тъжно, че имам нужда да остана сама.
Щастието също преминало покрай Любовта, но било толкова щастливо, че дори не чуло, когато Любовта го повикала.
Внезапно се чул глас:
-         Ела, Любов, аз ще те взема със себе си.
Гласът бил на непознат възрастен.
Любовта била толкова развълнувана и щастлива, че забравила да попита за името му. Когато пристигнали на сушата, той продължил по пътя си. Любовта, осъзнавайки колко много му дължи, попитала Познанието:
-         Кой ми помогна?
-         Помогна ти Времето - отговорило Познанието.
-         Времето? - почудила се Любовта, - Но защо  Времето ми е помогнало?
Познанието се усмихнало и с дълбока мъдрост отговорило:
-         Защото само Времето е способно да разбере колко велика е Любовта!

Няма коментари: